Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79151 ngày (30.20%)173 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (114.57%)
61142 ngày (28.40%)161 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.38%)
52138 ngày (27.60%)160 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.94%)
62138 ngày (27.60%)168 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.74%)
44137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
43134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
49133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
10132 ngày (26.40%)157 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.94%)
20132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
89131 ngày (26.20%)156 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.08%)
90131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
19127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
32127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
56127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
75127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
16126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
22126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
63126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
96126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
70125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
95125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
42124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
18123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
21123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
30123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
41123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
68123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
82123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
84123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
93123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
03122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
26122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
50122 ngày (24.40%)128 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (104.92%)
66122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
67122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
72122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
87122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
36121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
57121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
60121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
65121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
83121 ngày (24.20%)146 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.66%)
92121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
17120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
25120 ngày (24.00%)128 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
40120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
86120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
97120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
59119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
88119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
99119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
08118 ngày (23.60%)143 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.19%)
74118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
81118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
91118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
04117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
06117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
15117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
33117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
48117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
00116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
11116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
13116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
35116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
37116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
39116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
69116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
02115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
05115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
64115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
47114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
98114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
09113 ngày (22.60%)135 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.47%)
24113 ngày (22.60%)136 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.35%)
29113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
12112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
46112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
53112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
55112 ngày (22.40%)118 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.36%)
07111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
14111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
71111 ngày (22.20%)131 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
73111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
27110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
78110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
80110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
94110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
58109 ngày (21.80%)117 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
54108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
34107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
38107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
51107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
23106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
31105 ngày (21.00%)112 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
76105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
77105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
45104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
01103 ngày (20.60%)111 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.77%)
28103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
8597 ngày (19.40%)110 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.40%)

Lịch vạn niên

Tháng 06 năm 2024
13
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 5
Ngày Mậu Thân
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
08
Tháng 05
TẮT QUẢNG CÁO [X]